Angir mottaker av direktemelding (navn på ansatt, navn på https://windll.com/nn/dll/microsoft-corporation/msvbvm60 avdeling eller “Alle”). Se forøvrig Meldinger – Direktemeldinger ut for informasjon om sending av direktemelding og mulighetene i vinduet for sending av direktemelding. For informasjon om sending av direktemeldinger i XS Office, se Meldinger – Direktemeldinger ut. Ta kontakt med oss hvis du har abonnement hos en leverandør som ikke finnes i listen over tjenesteleverandører. Se Meldinger – SMS-innstillinger for å registrere detaljene for ditt mobilabonnement.

  • Når du har valgt de innstillingene du ønsker å bruke, velger du knappen “Lagre” enten nederst på siden eller i verktøylinjen.
  • Når du oppretter en salgsordre, har du muligheten til å velge om fakturaen skal registreres for innbetaling til primær eller sekundær bankkonto.
  • For alternativ 1 vil XS Office vise et standard e-postvindu med ferdigutfylt informasjon.
  • Du kan vise ferie for kun en bestemt avdeling ved å angi avdeling i avdelingsfilteret på verktøylinjen.

Den beste måten å oppnå kontakt og sikre god saksgang er ved å benytte den integrerte supportfunksjonen i XS Office. Skriftlige henvendelser gir best dokumentasjon i ettertid. Dette sikrer også sporbarhet siden hver henvendelse får et eget saksnummer som kan benyttes for senere referanse. Hvis fakturaer forblir ubetalt over en periode uten at en dialog rundt dette er etablert, kan tilgangen til XS Office bli fjernet.

Felter I Prosjektplanlegger

Listen over firmaoppføringer kan sorteres etter ulike parametere. Dette gjøres via rullegardinmenyen “Sortering” på verktøylinjen.

Felter I Liste For Bransjer

Denne vil lukke seg automatisk når lagringen er fullført korrekt. Søkbare nøkkelord knyttet til dokumentet du lagrer. Søkbart fritekstbeskrivelse for dokumentet du lagrer. Forsøker å åpne dokumentet i vertsprogrammet selv om det har en filendelse som ikke gjenkjennes som korrekt for vertsprogrammet. Du kan opprette, endre og slette mappen, undermapper og dokumenter. XS Office Add-in støtter de angitte programmene fra og med 2003-versjonene. Merk at kun Windows-versjonene av programmene er støttet.

Installere Xs Office Thunderbird Extension

Merk at du kun kan slette egne avtaler samt avtaler du har opprettet på vegne av andre og som de ikke selv har endret på i ettertid. Disse vil automatisk komme frem i avtalelisten og kalenderen for den ansatte som er tildelt avtalen.

Brukerhåndbok Nokia Lumia Pdf Free Download